naar Nepal Now

Laatste Nieuws


De eerste twee nieuwe klaslokalen zijn klaar. De school in Phinam (Gorkha) is de eerste van de drie scholen waar de bouw vrijwel gereed is. Als een opvallend baken boven op een bergkam verschijnt een geel gebouw. Het terrein van de school die we gaan bezoeken kennen we inmiddels aardig goed, maar wat we nu zien is nieuw. Het zijn ‘onze’ twee nieuwe klaslokalen! School in Phinam (Gorkha)Deze school, behorend bij een kleine Moslimgemeenschap, heeft hard gewerkt. Ze heeft, volgens afspraak, alle ongeschoolde arbeid zelf bekostigd. Het resultaat mag er zijn. Als de ramen en deuren geplaatst zijn dan kunnen de lokalen in gebruik worden genomen. De klaslokalen zijn aardbeving proof gebouwd. De pilaren zijn dikker en er zijn vier stalen dwarsverbanden aangelegd. Uw bijdrage aan Medora Health foundation Nederland en Medora Nepal België ten behoeve van de slachtoffers van de grote aardbeving begin 2015 is goed besteed. De andere twee gebouwen zijn in vergevorderd stadium. Ook deze lokalen zullen voor de winter in gebruik genomen kunnen worden.

Brush At School:
Inmiddels zijn zo’n 5000 kinderen opgenomen in ons Brush At School programma. De kinderen wassen op school hun handen en poetsen hun tanden voordat ze de klas in gaan, elke dag weer. Het betreft 13 scholen in Bachhauli en Kumroj en sinds november 2015 worden in het district Ghorka, het door de aardbeving getroffen gebied, bij 5 scholen watervoorzieningen aangelegd, zodat deze kinderen ook hier op school hun handen kunnen wassen en hun tanden poetsen.
Mahindra Pickup
School Health Program:

Het team van het CHC heeft in de maand mei 2016 een start gemaakt met het School Health Program in Chitwan. Zij zullen geheel zelfstandig alle scholen bezoeken om mondonderzoek te doen en zonodig op het CHC tandsteen verwijderen en de gaatjes vullen. In de komende 5 maanden zullen 3000 kinderen worden gecontroleerd en behandeld.
 
Mahindra Pick-up:
De stichting maakt dankbaar gebruik van de geschonken Pick-up, welke wordt ingezet voor onze projecten. Het vervoer van de kinderen kan hiermee wordt gerealiseerd, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het succes van het School Health Program. 

Lees hier meer over onze andere acties...


Volg Frank Smeets en Jonaske de Ruiter op hun blog en blijf op de hoogte van hun activiteiten.

Kind en Oor / Baccha ra Kaan NepalmaHear to be Heard !!

De Stichting Kind en Oor is opgericht in 2016 met als doel het verlenen van oorzorg aan kinderen in Nepal. Bij een bezoek aan Chitwan in maart 2016 werd duidelijk dat er veel kinderen zijn met oorproblemen en dat oorzorg voor de arme bevolking ontoegankelijk is. 
De KNO-artsen Arvid Kropveld en Tom Godthelp onderkenden het probleem van de gebrekkige oorzorg voor kinderen in Nepal en zagen mogelijkheden om, in de samenwerking met de Stichting Medora en de lokale partner Community Help Centre Nepal  (CHCN), een systeem van oorscreening op te zetten waarbij de oren van schoolkinderen in de regio Chitwan onderzocht worden en indien nodig ook behandeld worden. ENT-camp 2016
De Stichting Kind en Oor werkt nauw samen met de Stichting Medora, die tandheelkundige screening voor schoolkinderen in 12 basisscholen heeft opgezet in de regio rondom Chitwan, Nepal.
Ook heeft deze stichting  een gezondheidscentrum opgericht, het Community Health Centre (CHC) waar de Stichting Kind en Oor een moderne KNO onderzoeksruimte inricht en een team aan medewerkers paraat staat. Door deze medewerkers op te leiden voor onderzoek en kleine behandelingen van de oren kan al snel een groot gebied gescreend worden op het bestaan van oorproblemen.
Lees meer op de website van Kind en Oor...

Zie ook op hun facebookpagina van  Baccha Ra Kaan Nepalma


MedoraTrailer Kids of Nepal

Medora actie voor warme kleding een succes
Warme kleding:
We hebben deze winter meer dan 1000 kinderen voorzien van warme kleding en schoeisel om de winter te kunnen doorkomen in het koude hoger gelegen district Ghorka.

Stand van zaken september 2016: een nieuwe school in Phinam (Gorkha)
Lees hier meer over onze uitzendingen.....Tijdens een kort werkbezoek aan Nepal hebben we een aantal lopende projecten bezocht en een aantal afgeronde projecten (Womenshouse en Sanitair blok) ceremonieel geopend. Daarna hebben we Ghorka - een van de door de aardbeving zwaarst getroffen gebieden - bezocht. Het doel was is samenspraak met lokale contactpersonen ons te oriënteren op de mogelijkheid 1 of meer scholen te herbouwen in de meest afgelegen en armste gebieden. Het is gelukt !!! De nieuwe school in Phinam (Gorkha)staat er ...

Mijlpaal
In november 2014 hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. Alle 13 scholen van de districten Bachhauli en Kumroj zijn opgenomen in het Brush At School programma en vrijwel alle studenten zijn een of twee maal gecontroleerd en behandeld. We hebben een kundige Nepalese mondhygiëniste kunnen aannemen die vanaf november 2014 de kinderen van deze scholen zal controleren en behandelen. Hiermee is een begin gemaakt met de continuïteit van de schooltandverzorging voor zo'n 3000 studenten van 4 tot 18 jaar, deze nieuwe generatie groeit op met algehele lichaams- en mondhygiëne als een vanzelfsprekend iets.

Hier een korte samenvatting van onze Visie en Missie..