naar Nepal Now

Laatste Nieuws

De herbouw van scholen gaat van start!

Na een oriënterend bezoek aan Nepal, in het door de aardbeving getroffen gebied, zijn er nu concrete plannen in uitvoering :

*  Herbouw van een blok van 2 klaslokalen bij drie getroffen scholen.
*  Uitdelen van kleding en schoeisel aan de 1000 kinderen van deze drie scholen, die nu op slippers door de koude moeten.
*  Het opstarten van het Brush At School programma op deze scholen. 

Medora kledingactie voor Nepal
  Danyabhad aan allen die hebben
  bijgedragen om 1200 Nepalese
  kinderen nieuwe warme kleding
  te geven
Dankzij de inzet van Frank Smeets en Jonaske de Ruiter, die nu voor de tweede keer voor een periode van drie maanden zich lokaal, als vrijwilliger, inzetten voor de stichting, is het mogelijk het ingezamelde geld verantwoord in te zetten voor het goede doel.

Lees op hun blog ook meer over de Medora kledingactie.


Volg hen op hun blog om op de hoogte te blijven van hun activiteiten namens de stichting...Lees hier meer over onze andere acties...

 

Uitzending Augustus 2015
Tijdens een kort werkbezoek aan Nepal hebben we een aantal lopende projecten bezocht en een aantal afgeronde projecten (Womenshouse en Sanitair blok) ceremonieel geopend. Daarna hebben we Ghorka - een van de door de aardbeving zwaarst getroffen gebieden - bezocht. Het doel was is samenspraak met lokale contactpersonen ons te oriënteren op de mogelijkheid 1 of meer scholen te herbouwen in de meest afgelegen en armste gebieden.
Meer over onze uitzendingen.....

Mijlpaal
In november 2014 hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. Alle 13 scholen van de districten Bachhauli en Kumroj zijn opgenomen in het Brush At School programma en vrijwel alle studenten zijn 1 op twee maal gecontroleerd en behandeld. We hebben een kundige Nepalese mondhygiëniste kunnen aannemen die vanaf november 2014 de kinderen van deze scholen zal controleren en behandelen. Hiermee is een begin gemaakt met de continuïteit van de schooltandverzorging voor zo'n 3000 studenten van 4 tot 18 jaar. Een generatie die opgroeit met algemene en mondhygiëne als een vanzelfsprekend iets!

Hier een korte samenvatting van onze Visie en Missie..