logo

MISSIE, VISIE & KERNWAARDEN

MISSIE, VISIE & KERNWAARDEN

Rien KoopmansStichting Medora Health Foundation Nepal

Medora is een non-profit organisatie die op duurzame wijze de gezondheid van de lokale bevolking wil verbeteren. Daarbij richt de stichting zich vooral op tandheelkundige en medische preventie door het geven van voorlichting en het beschikbaar stellen van voorzieningen.

Missie

Medora wil de gezondheid van de lokale bevolking in Nepal duurzaam verbeteren.

Visie

Medora vindt preventie de belangrijkste vorm van hulp. Daarom focust Medora zicht vooral op het geven van voorlichting en het beschikbaar stellen van basisvoorzieningen voor kinderen.

Kernwaarden

 • 1 op 1 besteding van uw donaties, door uitsluitend te werken met vrijwilligers.
 • Transparantie door informatie via website, blogs, email en persoonlijk verslag.
 • Toekomstgerichtheid door ons te richten op preventie.
 • Lange termijn visie door lange termijn financiering.
 • Controle en evaluatie van uw donaties op afstand en op locatie
 • Duurzaamheid door herhaling, blijvende controle en toezicht.
Financiering

De stichting Medora financiert de exploitatie van het centrum en de salarissen van de teamleden van het CHC. Alle hoofd activiteiten en gelegenheidsprojecten worden door de stichting gefinancierd. De boekhouder van het CHC legt maandelijks verantwoording af aan de voorzitter van de stichting Medora middels een financieel overzicht. Gelegenheidsprojecten worden apart van de exploitatie verantwoord. De stichting voert jaarlijks, op locatie, een controle uit en evalueert de activiteiten met het bestuur van CHCN en de manager van het centrum.

Heeft u nog vragen?

E-mail ons: info@ medora.nl


 

 • MEDORA IMPRESSIE
 • MEDORA IMPRESSIE
 • MEDORA IMPRESSIE
 • MEDORA IMPRESSIE
 • MEDORA IMPRESSIE
 • MEDORA IMPRESSIE
MorgenInternet